home

Verzoenen van geschillen en conflicten.

Zonder hierbij het BELANC van een van de partijen uit het oog te verliezen.

 ’t is al belanc daer aen

het is in ieders belang

Jan van Boendale

Der leken spieghel, 1325

Eric Dekkers