over BELANC mediation

Voordat de Romeinen de Noordelijke Staten en Scandinavië hun wetten oplegden, en er rechtspraak werd ingevoerd op basis van gelijk en ongelijk, bestonden er ook conflicten, en evengoed werden toendertijd oplossingen gevonden voor deze conflicten.

Vrouwe Justitia bracht wetten en rechtspraak

Zonder gebruik te maken van een rechtssysteem gebaseerd op goed of fout, zonder rechter als hogere macht, zonder wetten en zonder oordelen en veroordelen, werden partijen verzoend.

Deze verzoeningen vonden veelal plaats tijdens een DING, een soort Germaanse “rechtspraak” waarbij het BELANC van iedere partij even zwaar telde

Dingplaats op de Dingselerberg, Markelo

Een DING vond vaak plaats op speciale plaatsen, onder een oude Lindeboom, op een heuvel, of een andere belangrijke plaats die betekenis had voor de stam of gemeenschap, de zogenaamde zoenplaats of Dingplaats.

Afhankelijk van de omvang van het geschil of conflict werden meer mensen betrokken op weg naar de verzoening, waarbij iedereen op basis van gelijkheid bij de gesprekken betrokken werd.

Nadat verzoening had plaatsgevonden werd een Zoen opgesteld, sommigen moesten zoenoffers brengen om dit te realiseren, maar eenmaal gesloten was de Zoen een bindende afspraak.

Onze systematiek is erop gericht om dezelfde oude conflictoplossing toe te passen in deze moderne tijd, dus als u vindt dat u uw conflict opgelost kan worden, en evengoed elkaars BELANC wil respecteren, neem dan contact op en dan kunnen we bespreken of een moderne ZOEN opgesteld kan worden, de rol van de mediator is die van bemiddelaar.

Een moderne ZOEN zou een overeenkomst kunnen zijn met daarin eventuele afspraken, al dan niet bekrachtigd door een notaris.